Razvoj proizvoda

U vremenu kada je brza izrada prototipova postala standard razvoja proizvoda, vrlo bitno je imati fleksibilno ustrojen tim ljudi koji će, koristeći najsuvremenije metode razvoja proizvoda, ponuditi kvalitetno rješenje u vremenski prihvatljivom roku.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na području razvoja i proizvodnje strojarskih konstrukcija, zadovoljstvo nam je što u našu ponudu možemo uključiti i razvoj proizvoda.

U svrhu razvoja proizvoda raspolažemo iskustvima na području projektiranja kućišta i strojnih dijelova za potrebe dentalne industrije, medicinske industrije te procesno energetske industrije.

Koristeći računalne CAD/CAM alate, striktno pratimo i dokumentiramo razvoj proizvoda po fazama:

  1. Koncipiranje zahtjeva kupca

  2. Izrada konceptualnog rješenja

  3. Konstruiranje geometrijskog prototipa

  4. Konstruiranje i izrada funkcionalnog prototipa

  5. Izrada prototipa

  6. Izrada proizvodne dokumentacije (nacrt, tehnološki list, program, plan alata i stezanja)

  7. Priprema za proizvodnju

Za vrijeme i između svih nabrojanih faza razvoja direktno komuniciramo s kupcem

Na kraju razvojnog puta, kupcu isporučujemo dokumentaciju sa svim fazama razvoja, te završnim rješenjem i izvještajem razvojnog projekta.